Modely

Komunitní centrum s kostelem

Komunitní centrum s kostelem, Plzeň

Fyzický model o velikosti 65x55cm zobrazuje soubor budov řešeného komunitního centra v měřítku 1:200. Detailně jsou modelovány jednotlivé prvky fasád a přilehlý terén, včetně okolní zeleně.

Základ jednotlivých částí modelu tvoří průhledný materiál Vivak, na který se následně lepily bílé  fólie. Tyto fólie byly vyřezávány na základě digitální předlohy, čímž se docílilo přesného zobrazení navrženého členění prosklených ploch a dalších drobných prvků. Efektu průhledných výplní za dřevěným obkladem bylo docíleno pomocí speciálního tisku bílou barvou.

Nedílnou součástí je terén, který tvoří podstavec modelu. Jedná se o vrstvení bílých kartónů odpovídající jednotlivým vrstevnicím.

Divadlo Eclipse

Divadlo Eclipse, Praha – Vítězné náměstí

Fyzický model v měřítku 1:200 znázorňuje řez nově navrženým objektem divadla. Netradiční způsob zobrazení byl zvolen z důvodu prezentace vnitřního členění stavby, které je pro návrh základní.

Hlavním konstrukčním materiálem se stalo pěněné PVC, s kterým se velice dobře pracuje a po nahřátí drží oblý tvar. Průhledné části modelu jsou tvořeny čirými deskami Vivak. Členění fasády a skleněných stěn je naznačeno pomocí počítačově vyřezávané bílé folie.

Hlavní částí modelu (i celého návrhu divadla) je objekt hlediště. Jeho organický tvar byl vytvořen pomocí 3D tiskárny. Podkladem byl zjednodušený počítačový model vystihující přesný tvar zavěšeného hlediště včetně jednotlivých řad sedadel a akustických podhledů.

Slavín na Vyšehradě

Slavín na Vyšehradě, Praha

Počítačový model prezentuje tetrapilon s částí kolonády na pražském Slavíně.

Po detailním zaměření přímo na místě se následně provedla digitalizace. Výsledný reálný obraz je utvářen především detaily – kanelura pilastrů, voluty hlavic, římsy. Zvláštní pozornost pak byla věnována zámečnickému prvku ozdobného zábradlí, kde se nachází celá řada drobných prvků (panty, nýty…).

Dalším důležitým nástrojem bylo mapování skutečnými texturami. Líc křížové klenby kolonády nese skutečnou podobu malby, cvykly vítězných oblouků pak odpovídající obklad.

Řada architektonických článků stavby byla programovaná parametricky.

Letohrádek místodržících

Letohrádek Místodržících, Praha

Počítačový model letohrádku Místrodržících, jehož novogotická podoba vznikla na začátku 19. století, byl zpracován na základě archivních podkladů a vlastního podrobného zaměření stavby.

Při tvorbě modelu byly pečlivě modelovány veškeré detaily včetně ozdobného členění oken a profilovaného ostění. Byl tak zachován romantický charakter a drobné členění stavby letohrádku.

Střešní římsy a okenní ostění byly vytvořeny pomocí parapetricky zadávaných GDL prvků. Obdobně bylo modelováno i drobné členění oken.

Některé části, jako například ozdobné lunety pod hranou střechy, byly tvořeny na základě Booleovských operací s tělesy.

Futuristická obuv

Futuristická obuv, Zaha Hadid

Cílem tvorby počítačového modelu bylo věrohodné vymodelování organického tvaru boty. Autorem této futuristické obuvi je známá architekta Zaha Hadid, která ji navrhla jako limitovanou edici pro modní značku Lacoste.

Boty jsou zcela bezešvé a jsou zdobeny na podrážce i na svrchní straně různě velkými důlky. Na patě je zobrazeno digitální pojetí krokodýla jako loga Lacoste a jméno architektky. Stejné logo je umístěno i zespodu na podrážce pod patou.

Bota byla vytvořena tzv. polygonálním modelováním. Výsledná plasticita je docílena zvýrazňováním mapování všech povrchů. Skutečné textury povrchu boty a podrážky pak dodávají počítačovému modelu fotorealistický vzhled.